مورسک

MORESQUE

برند ایتالیایی مورسک یک برند عطری نیش است که در سال 2014 میلادی در شهر میلان تاسیس شد. مورسک ترکیب متوازنی است میان فرم و محتوا، ترکیبی میان زیبایی شناسی و ماهیت، عطرهایی که خلق گردیده اند تا هنر عطر سازی سنتی باستانی و شرقی را با جامه ای از سبک و سیاقِ هماره جاویدانِ ایتالیایی بیاراید. مورسک ادای احترامی است نسبت به عظمت و شکوه هنر اسلامی وابسته به شمال آفریقا (Moorish Art). مورسک سرودی روحانیست برای پالایش عطر های شرقی و دانش عطر های ساخت ایتالیا. مجموعه عطر های مورسک، بازتابی است از فلسفه مینیمالیستی که از طریق طراحی ویژگی های اساسی این عطر ها صورت می پذیرد؛ بدین ترتیب هر عطر حاکی از تضادی جذاب است میان پیچیدگی مطلق مجموعه خود و غنا و فراوانی جزئیات آن. گفتنی است که نخستین عطر این برند در سال 2015 میلادی به بازار عطر جهان عرضه گردید.