کارت هدیه | SAFIR

50 هزار تومان تخفیف اولین خرید:safirfirst

لوگو سفیر
کارت‌های هدیه سفیر

هدیه‌ای نفیس برای دوستان یا کارکنان سازمان

ارسال کارت فیزیکی به آدرس انتخابی شما

امکان استفاده در فروشگاه‌های سفیر یا خرید اینترنتی

قصد خرید برای کارکنان سازمان در تیراژ بالا دارید؟

همکاری سازمانی
تصویر نمونه گیفت کارت سفیر