پرایمر


پرایمر صورت محصولی است نه کاملا کرمی و نه کاملا مایع که قبل از شروع آرایش و بعد از انجام روتین های پوستی مانند کرم پوستی و ضد آفتاب و ... استفاده می شوند.
هدف از این محصول پر کردن منافذ و کاهش خطوط و ناهنجاری های پوستی و دوام بیش تر آرایش است.


نمایش بیشتر