ضد ریزش آقایان

تونیک ضد ریزش مینوتا سریتا  50 میلی لیتر
تونیک ضد ریزش مینوتا سریتا 50 میلی لیتر
5 % 285,000 270,750 تومان
لوسیون تقویت مو مردانه سینره   60 میلی لیتر
لوسیون تقویت مو مردانه سینره 60 میلی لیتر
10 % 115,000 103,500 تومان
کرم ژل ریزش سکه ای مو سریتا  30 گرم
کرم ژل ریزش سکه ای مو سریتا 30 گرم
5 % 168,000 159,600 تومان
تونیک ضد ریزش مو مای  100 میلی لیتر
تونیک ضد ریزش مو مای 100 میلی لیتر
10 % 94,000 84,600 تومان
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای چرب  60 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای چرب 60 میلی لیتر
5 % 85,000 80,750 تومان
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای خشک  60 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای خشک 60 میلی لیتر
5 % 85,000 80,750 تومان
تونیک محرک رشد مو رزکسیدیل لافارر  65 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
تونیک محرک رشد مو رزکسیدیل لافارر 65 میلی لیتر
5 % 83,000 78,850 تومان
تونیک ضد ریزش مو پرو مین سریتا  60 میلی لیتر
تونیک ضد ریزش مو پرو مین سریتا 60 میلی لیتر
5 % 145,000 137,750 تومان