مارلی
brand
پرفیوم لیتون اکسکلوسیف مارلی 75 میلی لیتر
پرفیوم لیتون اکسکلوسیف مارلی 75 میلی لیتر
5 % 5,400,000 5,130,000 تومان
ادو پرفیوم گلووی مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم گلووی مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم گرینلی مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم گرینلی مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم کالان مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم کالان مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم کارلایل مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم کارلایل مارلی 125 میلی لیتر
5 % 6,800,000 6,460,000 تومان
ادو پرفیوم پرسیوال مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم پرسیوال مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم مردانه گدلفین مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه گدلفین مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم مردانه هرود مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه هرود مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
fragnance
پرفیوم لیتون اکسکلوسیف مارلی 75 میلی لیتر
پرفیوم لیتون اکسکلوسیف مارلی 75 میلی لیتر
5 % 5,400,000 5,130,000 تومان
ادو پرفیوم گلووی مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم گلووی مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم گرینلی مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم گرینلی مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم کالان مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم کالان مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم کارلایل مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم کارلایل مارلی 125 میلی لیتر
5 % 6,800,000 6,460,000 تومان
ادو پرفیوم پرسیوال مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم پرسیوال مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم مردانه گدلفین مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه گدلفین مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
ادو پرفیوم مردانه هرود مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه هرود مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
offer
about brand
مارلی

مارلی

MARLY

برند فرانسوی مارلی، یک برند عطری نیش است که در سال 2009 میلادی، توسط جولیان اسپِرکِر تأسیس شد. جولیان به‌عنوان بنیان‌گذار این برند، مارلی را به دلیل علاقه فراوانی که به عطرسازی داشت و همچنین تحت تأثیر تاریخچه کهن باغ‌ها و کاخ ورسای تأسیس کرد. عطرهای این برند، مدرن و امروزی‌اند و درعین‌حال یادآور میراث دربار سلطنتی فرانسه در قرن هجدهم میلادی و شکوه این کشور هستند. درون‌مایه اصلی این برند، گرامیداشت شکوه قرن هجدهم میلادی فرانسه است، یعنی هنگامی‌که برترین عطرها برای پادشاه فرانسه، لوئی پانزدهم و برای ادای احترام به مسابقات معتبر اسب‌دوانی خلق شد.