مارلی
brand
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم گرینلی مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم گرینلی مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم لیتون مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم لیتون مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,400,000 5,130,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم گلووی مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم گلووی مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم مردانه هرود مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه هرود مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم زنانه ملیورا مارلی 75 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه ملیورا مارلی 75 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس اکسکلوسیف مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس اکسکلوسیف مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,460,000 5,187,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم کارلایل مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم کارلایل مارلی 125 میلی لیتر
5 % 6,800,000 6,460,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم کالان مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم کالان مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
پرفیوم لیتون اکسکلوسیف مارلی 75 میلی لیتر
پرفیوم لیتون اکسکلوسیف مارلی 75 میلی لیتر
5 % 5,400,000 5,130,000 تومان
(0)
fragnance
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم گرینلی مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم گرینلی مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم لیتون مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم لیتون مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,400,000 5,130,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم گلووی مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم گلووی مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم مردانه هرود مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه هرود مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم زنانه ملیورا مارلی 75 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه ملیورا مارلی 75 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس اکسکلوسیف مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه پگاسوس اکسکلوسیف مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,460,000 5,187,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم کارلایل مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم کارلایل مارلی 125 میلی لیتر
5 % 6,800,000 6,460,000 تومان
(0)
ادو پرفیوم کالان مارلی 125 میلی لیتر
ادو پرفیوم کالان مارلی 125 میلی لیتر
5 % 5,200,000 4,940,000 تومان
(0)
پرفیوم لیتون اکسکلوسیف مارلی 75 میلی لیتر
پرفیوم لیتون اکسکلوسیف مارلی 75 میلی لیتر
5 % 5,400,000 5,130,000 تومان
(0)
offer
about brand
مارلی

مارلی

MARLY

برند فرانسوی مارلی، یک برند عطری نیش است که در سال 2009 میلادی، توسط جولیان اسپِرکِر تأسیس شد. جولیان به‌عنوان بنیان‌گذار این برند، مارلی را به دلیل علاقه فراوانی که به عطرسازی داشت و همچنین تحت تأثیر تاریخچه کهن باغ‌ها و کاخ ورسای تأسیس کرد. عطرهای این برند، مدرن و امروزی‌اند و درعین‌حال یادآور میراث دربار سلطنتی فرانسه در قرن هجدهم میلادی و شکوه این کشور هستند. درون‌مایه اصلی این برند، گرامیداشت شکوه قرن هجدهم میلادی فرانسه است، یعنی هنگامی‌که برترین عطرها برای پادشاه فرانسه، لوئی پانزدهم و برای ادای احترام به مسابقات معتبر اسب‌دوانی خلق شد.