رژ لب مایع

رژ لب مایع مات ولوت بای تری شماره 4
رژ لب مایع مات ولوت بای تری شماره 4
10 % 237,000 213,300 تومان
رژ لب مایع مات اسنس شماره 09
اسنسESSENCE
رژ لب مایع مات اسنس شماره 09
10 % 80,000 72,000 تومان
رژ لب مایع ویبرانت شاک اسنس شماره 04
اسنسESSENCE
رژ لب مایع ویبرانت شاک اسنس شماره 04
10 % 110,000 99,000 تومان
رژ لب مایع مات کشمیر بیو شماره 153
بیوBEYU
رژ لب مایع مات کشمیر بیو شماره 153
10 % 106,000 95,400 تومان
رژ لب مایع مات 8 ساعته اسنس شماره 01
اسنسESSENCE
رژ لب مایع مات 8 ساعته اسنس شماره 01
10 % 125,000 112,500 تومان
رژ لب مایع مات لوسمنت شماره L503
رژ لب مایع مات لوسمنت شماره L503
5 % 92,000 87,400 تومان
رژ لب مایع سوپر شاین لوسمنت شماره L551
رژ لب مایع سوپر شاین لوسمنت شماره L551
5 % 92,000 87,400 تومان
رژ لب مایع ایمپکت نوبا شماره 501
رژ لب مایع ایمپکت نوبا شماره 501
5 % 216,000 205,200 تومان
رژ لب مایع مات رژ دیور شماره 272
رژ لب مایع مات رژ دیور شماره 272
571,000 تومان
رژ لب مایع آیم مت پوپا شماره 096
رژ لب مایع آیم مت پوپا شماره 096
5 % 400,000 380,000 تومان
رژ لب مایع متال شاک اسنس شماره 01
اسنسESSENCE
رژ لب مایع متال شاک اسنس شماره 01
10 % 110,000 99,000 تومان
 رژ لب مایع مات ابسولو لانکوم شماره 144
رژ لب مایع مات ابسولو لانکوم شماره 144
484,000 تومان
رژ لب مایع کرمی ابسولو لانکوم شماره 132
رژ لب مایع کرمی ابسولو لانکوم شماره 132
484,000 تومان
رژ لب مایع ویوید شاین کالیستا شماره 35
رژ لب مایع ویوید شاین کالیستا شماره 35
10 % 61,000 54,900 تومان
رژ لب مایع امیزینگ شاین شون شماره S11
شونSCHON
رژ لب مایع امیزینگ شاین شون شماره S11
10 % 102,000 91,800 تومان
رژ لب مایع مات پرفکشن مای شماره 04
رژ لب مایع مات پرفکشن مای شماره 04
10 % 91,000 81,900 تومان
رژ لب مایع بادوام نوبا شماره 06
رژ لب مایع بادوام نوبا شماره 06
5 % 362,000 343,900 تومان
رژ لب مایع کوزارت شماره  801
رژ لب مایع کوزارت شماره 801
5 % 175,000 166,250 تومان
رژ لب مایع ورنی الور ایو سن لوران شماره 17
ایو سن لورانYVES SAINT LAURENT
رژ لب مایع ورنی الور ایو سن لوران شماره 17
5 % 344,000 326,800 تومان
رژ لب مایع مات اچ دی اینگلوت شماره 11
رژ لب مایع مات اچ دی اینگلوت شماره 11
5 % 523,000 496,850 تومان
رژ لب مایع ضد آب مید تو لست پوپا شماره 002
رژ لب مایع ضد آب مید تو لست پوپا شماره 002
5 % 280,000 266,000 تومان
رژ لب مایع یور شماره  LG01
یورYOUR
رژ لب مایع یور شماره LG01
5 % 295,000 280,250 تومان
رژ لب مایع مات ولوت شون شماره M21
شونSCHON
رژ لب مایع مات ولوت شون شماره M21
10 % 102,000 91,800 تومان
رژ لب ها به چند دسته تقسیم می شوند: رژ لب های مایع، رژ لب های جامد یا استیکی، رژ لب های مات و ...


اولین هدف رژ لب ها رنگ دهی به لب هاست و در کنار رنگ دهی نیز می توانند لب ها را تغذیه و آبرسانی نیز بکنند.
نمایش بیشتر