بالم لب

بالم لب ماده ای مغذی و با بافتی شبیه به موم برای آبرسانی و جلوگیری از پیری لب

نمایش بیشتر