کرم پودر

کرم پودر، مایعی است رنگ دار، برای پوشانندگی عیوب صورت و یکدست سازی پوست به منظور ایجاد ظاهری زیباتر