تثبیت کننده

پودر فیکس مای اسکین پرفکتور اسنس شماره 30
اسنسESSENCE
پودر فیکس مای اسکین پرفکتور اسنس شماره 30
10 % 158,000 142,200 تومان
یدک کاغذ کیت مات کننده کلارنس
یدک کاغذ کیت مات کننده کلارنس
393,000 تومان
اسپری فیکساتور آرایش ژنو بایوتیک
اسپری فیکساتور آرایش ژنو بایوتیک
5 % 120,000 114,000 تومان
کیت مات کننده کلارنس
کیت مات کننده کلارنس
833,000 تومان
اسپری فیکس کننده آرایش کلارنس
اسپری فیکس کننده آرایش کلارنس
672,000 تومان
پودر فیکس کننده براش دار کوزارت
پودر فیکس کننده براش دار کوزارت
5 % 465,000 441,750 تومان
پنکیک فیکس کننده بی رنگ آرت دکو
پنکیک فیکس کننده بی رنگ آرت دکو
5 % 465,000 441,750 تومان
پودر فیکس اینگلوت شماره 14
پودر فیکس اینگلوت شماره 14
5 % 454,000 431,300 تومان

تثبیت کننده آرایش  به دو نوع پودری و اسپری تقسیم می شود. هر دو به منظور تثبیت آرایش و ماندگار تر شدن آن استفاده می شوند.

نمایش بیشتر