براش

برس های صورت شامل:
برس رژ گونه، برس سایه چشم، برس کرم پودر، برس پودر و ...
برس های لب:
برس های مخصوص زدن رژ لب و ...
برس های چشم:
برس های مخصوص کشیدن خط چشم، سایه چشم و ...


نمایش بیشتر