زرجوف
brand
ادو پرفیوم کازاموراتی رجیو زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم کازاموراتی رجیو زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 8,200,000 7,790,000 تومان
ادو پرفیوم میوز زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم میوز زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 7,700,000 7,315,000 تومان
ادو پرفیوم زنانه کازاموراتی لیرا زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم زنانه کازاموراتی لیرا زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 8,200,000 7,790,000 تومان
ادو پرفیوم جوین د کلاب کوماندانته زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم جوین د کلاب کوماندانته زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 7,800,000 7,410,000 تومان
ادو پرفیوم جوین د کلاب مور دن وردز زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم جوین د کلاب مور دن وردز زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 8,400,000 7,980,000 تومان
ادو پرفیوم جوین د کلاب فورتی ناتس زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم جوین د کلاب فورتی ناتس زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 8,400,000 7,980,000 تومان
ادو پرفیوم 1861 زفیرو زرجوف  100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم 1861 زفیرو زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 6,000,000 5,700,000 تومان
fragnance
ادو پرفیوم کازاموراتی رجیو زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم کازاموراتی رجیو زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 8,200,000 7,790,000 تومان
ادو پرفیوم میوز زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم میوز زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 7,700,000 7,315,000 تومان
ادو پرفیوم زنانه کازاموراتی لیرا زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم زنانه کازاموراتی لیرا زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 8,200,000 7,790,000 تومان
ادو پرفیوم جوین د کلاب کوماندانته زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم جوین د کلاب کوماندانته زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 7,800,000 7,410,000 تومان
ادو پرفیوم جوین د کلاب مور دن وردز زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم جوین د کلاب مور دن وردز زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 8,400,000 7,980,000 تومان
ادو پرفیوم جوین د کلاب فورتی ناتس زرجوف 100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم جوین د کلاب فورتی ناتس زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 8,400,000 7,980,000 تومان
ادو پرفیوم 1861 زفیرو زرجوف  100 میلی لیتر
زرجوفXERJOFF
ادو پرفیوم 1861 زفیرو زرجوف 100 میلی لیتر
5 % 6,000,000 5,700,000 تومان
offer
about brand
زرجوف

زرجوف

XERJOFF

برند ایتالیایی زرجوف یک برند عطری نیش است که در سال 2003 میلادی توسط سِرجیو مومو تاسیس شد. این برند تولید کننده عطرهایی متمایز از ناب ترین ترکیبات عطری است که آنها را در قالب بسته بندی هایی نفیس عرضه می کند. در سال 2007 میلادی، نخستین عطرهای این برند با نام های Elle و Hommeتولید و به بازار عطر جهان عرضه شدند. گفتنی است که عطرهای برند زرجوف با همکاری عطرسازان مطرحی نظیر کریس موریس، ژاک فِلوری و لارا سانتاندر تولید و عرضه می شوند.