سالرم کازمتیکس
سالرم کازمتیکس

سالرم کازمتیکس

SALERM COSMETICS

آغاز  لوازم آرایشی و بهداشتی SALHERM به پایان دهه هفتاد برمی گردد که یک شرکت کوچک رنگ مو متعلق به برادران سالا SALA شروع شد .

یکی از تامین کنندگان SALHERM آرایشگاه و کارآفرینی به نام  Víctor Martínez Vicario بود که نمودارهای رنگی را برای این شرکت تهیه و طراحی کرد . ویکتور مارتینز ویکتوریا در سال 1978 با اینکه با مشکل مالی روبه رو بود این شرکت را خریداری کرد. آنچه از نظر همگان ابتدا فقط یک انحلال برای نابودی شرکت بود اما در نهایت به رشد شرکت تبدیل شده است.

در سال 1979 این شرکت به Lliçà de Vall به بارسلونا نقل مکان کردند. که هنوز هم در مکان واقع است. نقطه عطف واقعی چند سال بعد با ایجاد شبکه توزیع که امروزه همچنان رو به رشد است ، به وجود آمد. این تغییر به معنای ادغام این برند بود که در بخش آرایشگری حرفه ای شروع به دریافت اعتبار کرد. در آن زمان بود که آزمایشگاه لاماروی ایجاد شد و در ایجاد محصولات جدید پشتیبانی می کند.

در سال 1995 اولین محصول خود به نام NACE SALERM 24  را تولید کردند و حدود 21 میلیون تیوپ در آن زمان به فروش رسید.

در سال 1995 نام خود را برای تلفظ راحت همگان به سالرمSALERM  تغییر داد.درسال 1997 اولین فروشگاه خود را به غیر از اسپانیا در نیویرک افتتاح کرد و طی مدت کوتاهی شعبات دیگر در نقاط مختلف جهان افتتاح کردند.

نمایش بیشتر