مریدا

MERIDA

شرکت زرآغوش فارس با هدف ارتقای بهداشت و سامت جامعه ایرانی در سال 1391 تاسیسگردید.این شرکت با نظر به اینکه مصرف کننده ایرانی شایسته استفاده از بهترین محصولات زیبایی و پوستی می باشد فعالیت تولیدی خود را در زمینه محصولات زیبایی و آرایشی شروع نمود.شرکت زرآغوش فارس همواره در تلاش برای عرضه بهترین محصولات با بالاترین کیفیت به مصرف کنندگان ایرانی می باشد و مواد اولیه کلیه محصولاتی که در این شرکت تولید و بستهبندی می شود از کشورهای فرانسه و ایتالیا میباشد.