قرعه کشی بزرگ سفیر

آیا کد من به درستی ثبت شده است؟!