ژل چسب مو یانسی ویگورانس 200 میلی لیتر
ژل چسب مو یانسی ویگورانس 200 میلی لیتر
20 % 314,000 251,200 تومان
کیت رنگ مو زی فام شماره 6.25 ماهاگونی یاقوتی 50 میلی لیتر
کیت رنگ مو زی فام شماره 6.25 ماهاگونی یاقوتی 50 میلی لیتر
20 % 60,000 48,000 تومان
شامپو پروتئینه آدرا حاوی جوانه گندم 200 میلی لیتر
شامپو پروتئینه آدرا حاوی جوانه گندم 200 میلی لیتر
20 % 45,000 36,000 تومان
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای معمولی 60 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای معمولی 60 میلی لیتر
15 % 120,000 102,000 تومان
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای خشک 60 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای خشک 60 میلی لیتر
15 % 120,000 102,000 تومان
تونیک محرک رشد مو رزکسیدیل لافارر 65 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
تونیک محرک رشد مو رزکسیدیل لافارر 65 میلی لیتر
15 % 109,000 92,650 تومان
شامپو بدون سولفات لافارر 200 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
شامپو بدون سولفات لافارر 200 میلی لیتر
15 % 222,000 188,700 تومان
فوم پس از کاشت مو لافارر 135 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
فوم پس از کاشت مو لافارر 135 میلی لیتر
15 % 288,000 244,800 تومان
کرم ترمیم کننده مو لافارر 250 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
کرم ترمیم کننده مو لافارر 250 میلی لیتر
15 % 188,000 159,800 تومان
سرم ضد وز مو لافارر 100 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
سرم ضد وز مو لافارر 100 میلی لیتر
15 % 319,000 271,150 تومان
اسپری نرم کننده و حالت دهنده مو لافارر 250 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
اسپری نرم کننده و حالت دهنده مو لافارر 250 میلی لیتر
15 % 140,000 119,000 تومان
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای چرب 60 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای چرب 60 میلی لیتر
15 % 120,000 102,000 تومان
ماسک مو مغذی لافارر مخصوص انواع مو 200 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
ماسک مو مغذی لافارر مخصوص انواع مو 200 میلی لیتر
15 % 180,000 153,000 تومان
شامپو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای معمولی 150 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
شامپو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای معمولی 150 میلی لیتر
15 % 178,000 151,300 تومان
شامپو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای خشک 250 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
شامپو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای خشک 250 میلی لیتر
15 % 259,000 220,150 تومان
شامپو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای چرب 250 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
شامپو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای چرب 250 میلی لیتر
15 % 259,000 220,150 تومان
لوسیون مو ضد ریزش دنیور 100 میلی لیتر
لوسیون مو ضد ریزش دنیور 100 میلی لیتر
10 % 287,000 258,300 تومان