فیلترهای اعمال شده

  • کنترل کننده چربی
شامپو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای چرب  150 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
شامپو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای چرب 150 میلی لیتر
5 % 143,000 135,850 تومان
شامپو ضد ریزش سریتا مخصوص موهای چرب  200 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش سریتا مخصوص موهای چرب 200 میلی لیتر
5 % 59,000 56,050 تومان
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای چرب  60 میلی لیتر
لافاررLA FARRERR
تونیک ضد ریزش لافارر مخصوص موهای چرب 60 میلی لیتر
5 % 85,000 80,750 تومان
ماسک مو زی موی مخصوص موهای چرب  200 میلی لیتر
ماسک مو زی موی مخصوص موهای چرب 200 میلی لیتر
5 % 60,000 57,000 تومان
شامپو ضد شوره چرب هلس دراپ  250 میلی لیتر
هلس دراپHEALTH DROP
شامپو ضد شوره چرب هلس دراپ 250 میلی لیتر
5 % 159,000 151,050 تومان
شامپو ضد ریزش کافئین سریتا  200 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش کافئین سریتا 200 میلی لیتر
5 % 70,000 66,500 تومان
شامپو هلس دراپ مخصوص موهای چرب  250 میلی لیتر
هلس دراپHEALTH DROP
شامپو هلس دراپ مخصوص موهای چرب 250 میلی لیتر
5 % 155,000 147,250 تومان
شامپو ضد شوره پوست سر چرب D3 پریم  250 میلی لیتر
شامپو ضد شوره پوست سر چرب D3 پریم 250 میلی لیتر
5 % 152,000 144,400 تومان
شامپو ضد ریزش مردانه ژوت  330 میلی لیتر
ژوتJUTE
شامپو ضد ریزش مردانه ژوت 330 میلی لیتر
10 % 95,000 85,500 تومان
شامپو دنیور مخصوص موهای چرب  250 میلی لیتر
شامپو دنیور مخصوص موهای چرب 250 میلی لیتر
10 % 77,000 69,300 تومان
کرم مو ضد شوره فولیکا  50 میلی لیتر
کرم مو ضد شوره فولیکا 50 میلی لیتر
5 % 80,000 76,000 تومان
شامپو متعادل کننده چربی S+ پریم  250 میلی لیتر
شامپو متعادل کننده چربی S+ پریم 250 میلی لیتر
48 % 68,000 35,360 تومان
شامپو زی موی مخصوص موهای چرب  250 میلی لیتر
شامپو زی موی مخصوص موهای چرب 250 میلی لیتر
5 % 39,000 37,050 تومان
محلول موهای ضعیف و چرب تونی  100 میلی لیتر
محلول موهای ضعیف و چرب تونی 100 میلی لیتر
5 % 105,000 99,750 تومان
شامپو هرباسنس آردن مخصوص موهای چرب  300 میلی لیتر
آردنARDENE
شامپو هرباسنس آردن مخصوص موهای چرب 300 میلی لیتر
5 % 37,000 35,150 تومان
شامپو ضد ریزش تونی مخصوص موهای چرب  275 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش تونی مخصوص موهای چرب 275 میلی لیتر
5 % 102,000 96,900 تومان
شامپو دیپ سنس مخصوص موهای چرب  200 میلی لیتر
دیپ سنسDEEP SENSE
شامپو دیپ سنس مخصوص موهای چرب 200 میلی لیتر
10 % 28,000 25,200 تومان