فیلترهای اعمال شده

 • ضد شوره
شامپو ضد شوره سریتا مخصوص موهای خشک 200 میلی لیتر
شامپو ضد شوره سریتا مخصوص موهای خشک 200 میلی لیتر
5 % 64,000 60,800 تومان
شامپو ضد شوره دیپ سنس 200 میلی لیتر
دیپ سنسDEEP SENSE
شامپو ضد شوره دیپ سنس 200 میلی لیتر
10 % 37,000 33,300 تومان
شامپو ضد شوره خشک هلس دراپ 250 میلی لیتر
هلس دراپHEALTH DROP
شامپو ضد شوره خشک هلس دراپ 250 میلی لیتر
5 % 159,000 151,050 تومان
شامپو ضد شوره چرب سریتا 200 میلی لیتر
شامپو ضد شوره چرب سریتا 200 میلی لیتر
5 % 64,000 60,800 تومان
شامپو ضد شوره چرب هلس دراپ 250 میلی لیتر
هلس دراپHEALTH DROP
شامپو ضد شوره چرب هلس دراپ 250 میلی لیتر
5 % 159,000 151,050 تومان
شامپو ضد شوره پوست سر چرب فولیکا 200 میلی لیتر
شامپو ضد شوره پوست سر چرب فولیکا 200 میلی لیتر
5 % 54,000 51,300 تومان
شامپو ضد شوره پوست سر چرب D3 پریم 250 میلی لیتر
شامپو ضد شوره پوست سر چرب D3 پریم 250 میلی لیتر
5 % 152,000 144,400 تومان
شامپو ضد شوره پوست سر خشک فولیکا 200 میلی لیتر
شامپو ضد شوره پوست سر خشک فولیکا 200 میلی لیتر
5 % 54,000 51,300 تومان
شامپو ضد شوره سینره 250 میلی لیتر
شامپو ضد شوره سینره 250 میلی لیتر
10 % 41,000 36,900 تومان
شامپو 3 کاره مردانه هلس تئوری 385 میلی لیتر
شامپو 3 کاره مردانه هلس تئوری 385 میلی لیتر
5 % 195,000 185,250 تومان
کرم مو ضد شوره فولیکا 50 میلی لیتر
کرم مو ضد شوره فولیکا 50 میلی لیتر
5 % 80,000 76,000 تومان
شامپو ضد شوره پوست سر خشک D2 پریم 250 میلی لیتر
شامپو ضد شوره پوست سر خشک D2 پریم 250 میلی لیتر
5 % 86,000 81,700 تومان
شامپو ضد شوره ملایم D1 پریم 250 میلی لیتر
شامپو ضد شوره ملایم D1 پریم 250 میلی لیتر
5 % 68,000 64,600 تومان
شامپو ضد شوره آدرا 200 میلی لیتر
شامپو ضد شوره آدرا 200 میلی لیتر
5 % 51,000 48,450 تومان
شامپو روزانه ضد شوره فولیکا 200 میلی لیتر
شامپو روزانه ضد شوره فولیکا 200 میلی لیتر
5 % 47,000 44,650 تومان
شامپو حاوی عصاره سیر شون 300 میلی لیتر
شونSCHON
شامپو حاوی عصاره سیر شون 300 میلی لیتر
10 % 37,000 33,300 تومان
شامپو ضد شوره هرباسنس آردن 300 میلی لیتر
آردنARDENE
شامپو ضد شوره هرباسنس آردن 300 میلی لیتر
5 % 43,000 40,850 تومان
شامپو ضد شوره نوتریسل نئودرم 300 میلی لیتر
شامپو ضد شوره نوتریسل نئودرم 300 میلی لیتر
5 % 66,000 62,700 تومان
شامپو ضد شوره دنیور 250 میلی لیتر
شامپو ضد شوره دنیور 250 میلی لیتر
10 % 84,000 75,600 تومان