فیلترهای اعمال شده

  • حجم دهنده
سرم مو دو فاز سریتا مخصوص موهای چرب  230 میلی لیتر
سرم مو دو فاز سریتا مخصوص موهای چرب 230 میلی لیتر
5 % 65,000 61,750 تومان
شامپو دنیور مخصوص موهای آسیب دیده  250 میلی لیتر
شامپو دنیور مخصوص موهای آسیب دیده 250 میلی لیتر
10 % 84,000 75,600 تومان
شامپو حجم دهنده مو فولیکا  200 میلی لیتر
شامپو حجم دهنده مو فولیکا 200 میلی لیتر
30 % 46,000 32,200 تومان
شامپو حجم دهنده مو سینره  250 میلی لیتر
شامپو حجم دهنده مو سینره 250 میلی لیتر
10 % 37,000 33,300 تومان
شامپو ضد ریزش گلیس شوارتسکف  500 میلی لیتر
شوارتسکفSCHWARZKOPF
شامپو ضد ریزش گلیس شوارتسکف 500 میلی لیتر
5 % 85,000 80,750 تومان
محلول حجم دهنده ظاهری مو تونی  100 میلی لیتر
محلول حجم دهنده ظاهری مو تونی 100 میلی لیتر
5 % 102,000 96,900 تومان
شامپو زی موی مخصوص موهای چرب  250 میلی لیتر
شامپو زی موی مخصوص موهای چرب 250 میلی لیتر
5 % 39,000 37,050 تومان
محلول موهای ضعیف و چرب تونی  100 میلی لیتر
محلول موهای ضعیف و چرب تونی 100 میلی لیتر
5 % 105,000 99,750 تومان
شامپو ضد ریزش گپ حاوی جینسینگ و بیوتین  400 میلی لیتر
گپGAP
شامپو ضد ریزش گپ حاوی جینسینگ و بیوتین 400 میلی لیتر
10 % 145,000 130,500 تومان