کلوریس
brand
کرم ضد چروک لیفتئور کلوریس 50 میلی لیتر
کرم ضد چروک لیفتئور کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 2,295,000 2,180,250 تومان
(0)
سرم ضد چروک لیفتئور کلوریس 30 میلی لیتر
سرم ضد چروک لیفتئور کلوریس 30 میلی لیتر
5 % 2,400,000 2,280,000 تومان
(0)
کرم شب آبرسان ادلیس کلوریس 50 میلی لیتر
کرم شب آبرسان ادلیس کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 1,250,000 1,187,500 تومان
(0)
کرم روز ضد چروک رزی لایف کلوریس 50 میلی لیتر
کرم روز ضد چروک رزی لایف کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 1,385,000 1,315,750 تومان
(0)
کرم شب ضد چروک رزی لایف کلوریس 50 میلی لیتر
کرم شب ضد چروک رزی لایف کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 1,490,000 1,415,500 تومان
(0)
پاک کننده دوفاز چشم کلوریس 200 میلی لیتر
پاک کننده دوفاز چشم کلوریس 200 میلی لیتر
5 % 530,000 503,500 تومان
(0)
کرم روز آبرسان ادلیس کلوریس 50 میلی لیتر
کرم روز آبرسان ادلیس کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 1,175,000 1,116,250 تومان
(0)
ماسک مات کننده پورالیس کلوریس 50 میلی لیتر
ماسک مات کننده پورالیس کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 520,000 494,000 تومان
(0)
سرم ضد چروک رزی لایف کلوریس 30 میلی لیتر
سرم ضد چروک رزی لایف کلوریس 30 میلی لیتر
5 % 1,695,000 1,610,250 تومان
(0)
سرم آبرسان ادلیس کلوریس 30 میلی لیتر
سرم آبرسان ادلیس کلوریس 30 میلی لیتر
5 % 1,460,000 1,387,000 تومان
(0)
arayesh
mahsoalt behdashti
کرم ضد چروک لیفتئور کلوریس 50 میلی لیتر
کرم ضد چروک لیفتئور کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 2,295,000 2,180,250 تومان
(0)
سرم ضد چروک لیفتئور کلوریس 30 میلی لیتر
سرم ضد چروک لیفتئور کلوریس 30 میلی لیتر
5 % 2,400,000 2,280,000 تومان
(0)
کرم شب آبرسان ادلیس کلوریس 50 میلی لیتر
کرم شب آبرسان ادلیس کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 1,250,000 1,187,500 تومان
(0)
کرم روز ضد چروک رزی لایف کلوریس 50 میلی لیتر
کرم روز ضد چروک رزی لایف کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 1,385,000 1,315,750 تومان
(0)
کرم شب ضد چروک رزی لایف کلوریس 50 میلی لیتر
کرم شب ضد چروک رزی لایف کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 1,490,000 1,415,500 تومان
(0)
پاک کننده دوفاز چشم کلوریس 200 میلی لیتر
پاک کننده دوفاز چشم کلوریس 200 میلی لیتر
5 % 530,000 503,500 تومان
(0)
کرم روز آبرسان ادلیس کلوریس 50 میلی لیتر
کرم روز آبرسان ادلیس کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 1,175,000 1,116,250 تومان
(0)
ماسک مات کننده پورالیس کلوریس 50 میلی لیتر
ماسک مات کننده پورالیس کلوریس 50 میلی لیتر
5 % 520,000 494,000 تومان
(0)
سرم ضد چروک رزی لایف کلوریس 30 میلی لیتر
سرم ضد چروک رزی لایف کلوریس 30 میلی لیتر
5 % 1,695,000 1,610,250 تومان
(0)
سرم آبرسان ادلیس کلوریس 30 میلی لیتر
سرم آبرسان ادلیس کلوریس 30 میلی لیتر
5 % 1,460,000 1,387,000 تومان
(0)
offer
about brand
کلوریس

کلوریس

CHLORYS

برند سوئیسی کلوریس یک کمپانی فعال در زمینه تولید محصولات آرایشی است که در تولید محصولات خود از طبیعت الهام می گیرد. برندی از منطقه ای ویژه و ممتاز که در این محیط می توان زیبایی را هر روز تجربه کرد. منطقه ای برخوردار از تنوع زیستی باغ های آلپ که منبع اصلی خلق این محصولات است. آزمایشگاه های کلوریس برای بهره مندی از خواص استثنایی گیاهان کوهی آلپ همچون گل رز و گل همیشه بهار کوهی آلپ و تولید محصولات درمانی خاص ضد پیری و زیبایی، از تجربه و دانش بومی این کشور استفاده می کنند.