بی بی کرم - سی سی کرم


کرم BB: بی بی کرم ها مخفف واژه ی BLEMISH BALM و یا همان BEAUTY BALM است.
بی بی کرم ها خاصیت کرم پودر (پوشانندگی و رنگ دهی) و هم خاصیت یک محصول پوستی را داراست.
خصوصیات: رنگ دهی، پوشانندگی، مرطوب کنندگی، مراقبت از آفتاب و ...

کرم CC: سی سی کرم ها مخفف واژه COLOR CORRECTOR هستند.
سی سی کرم ها تمامی خصوصیات بی بی کرم ها را دارا هستند با این تفاوت که سی سی کرم به رنگدانه های پوست کمک می کنند تا به رنگ طبیعی پوست نزدیک شوند و پوست ظاهر یکدستی پیدا کند.


نمایش بیشتر