فیلترهای اعمال شده

  • اکستریت پرفیوم
اکستریت پرفیوم استرامونیو وی کانتو 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم استرامونیو وی کانتو 100 میلی لیتر
10 % 10,293,000 9,263,700 تومان
اکستریت پرفیوم کرکه تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم کرکه تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
15 % 10,340,000 8,789,000 تومان
اکستریت پرفیوم اندرومدا تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم اندرومدا تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
15 % 14,218,000 12,085,300 تومان
اکستریت پرفیوم اوتو جروبوم 30 میلی لیتر
جروبومJEROBOAM
اکستریت پرفیوم اوتو جروبوم 30 میلی لیتر
3,600,000 تومان
اکستریت پرفیوم پزی وی کانتو 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم پزی وی کانتو 100 میلی لیتر
20 % 20,069,000 16,055,200 تومان
اکستریت پرفیوم کسیوپیا تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم کسیوپیا تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
15 % 14,218,000 12,085,300 تومان
اکستریت پرفیوم فانتوماس ناسوماتو 30 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم فانتوماس ناسوماتو 30 میلی لیتر
5 % 5,600,000 5,320,000 تومان
اکستریت پرفیوم آل کونچرریا تیزیانا ترنزی 50 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم آل کونچرریا تیزیانا ترنزی 50 میلی لیتر
10 % 10,340,000 9,306,000 تومان
اکستریت پرفیوم مرما تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم مرما تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
10 % 10,340,000 9,306,000 تومان
اکستریت پرفیوم گلد رز عود تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم گلد رز عود تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
20 % 10,340,000 8,272,000 تومان
اکستریت پرفیوم اوریون تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم اوریون تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
10 % 14,218,000 12,796,200 تومان
اکستریت پرفیوم فیلی وی کانتو  100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم فیلی وی کانتو 100 میلی لیتر
10 % 20,069,000 18,062,100 تومان
اکستریت پرفیوم وایت فایر تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم وایت فایر تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
20 % 10,340,000 8,272,000 تومان
اکستریت پرفیوم تمپل کومت تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم تمپل کومت تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
15 % 20,939,000 17,798,150 تومان
اکستریت پرفیوم آمانس وی کانتو 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم آمانس وی کانتو 100 میلی لیتر
10 % 9,024,000 8,121,600 تومان
اکستریت پرفیوم مگنیفیکت وی کانتو 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم مگنیفیکت وی کانتو 100 میلی لیتر
10 % 9,024,000 8,121,600 تومان
اکستریت پرفیوم هالی تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم هالی تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
15 % 20,939,000 17,798,150 تومان
اکستریت پرفیوم اکستاسی تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم اکستاسی تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
10 % 10,340,000 9,306,000 تومان
اکستریت پرفیوم انسیس وی کانتو 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم انسیس وی کانتو 100 میلی لیتر
15 % 9,024,000 7,670,400 تومان
اکستریت پرفیوم ایکلیکس تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم ایکلیکس تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
20 % 16,286,000 13,028,800 تومان
اکستریت پرفیوم لودانو نرو تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم لودانو نرو تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
10 % 10,340,000 9,306,000 تومان
اکسترِیت پرفیوم زنانه اپیک 56 آمواج 100 میلی لیتر
آمواجAMOUAGE
اکسترِیت پرفیوم زنانه اپیک 56 آمواج 100 میلی لیتر
15 % 18,900,000 16,065,000 تومان
اکستریت پرفیوم ریچینا وی کانتو 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم ریچینا وی کانتو 100 میلی لیتر
10 % 16,215,000 14,593,500 تومان
اکستریت پرفیوم کاف تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم کاف تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
10 % 22,748,000 20,473,200 تومان
اکستریت پرفیوم لوکرتیا وی کانتو 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم لوکرتیا وی کانتو 100 میلی لیتر
10 % 10,293,000 9,263,700 تومان
اکستریت پرفیوم ماستین وی کانتو 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم ماستین وی کانتو 100 میلی لیتر
10 % 9,024,000 8,121,600 تومان
اکستریت پرفیوم پورپورا تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم پورپورا تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
20 % 16,286,000 13,028,800 تومان
اکستریت پرفیوم آرتوسا تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم آرتوسا تیزیانا ترنزی 100 میلی لیتر
10 % 10,340,000 9,306,000 تومان
اکستریت پرفیوم کشمیر وی کانتو 100 میلی لیتر
اکستریت پرفیوم کشمیر وی کانتو 100 میلی لیتر
15 % 9,024,000 7,670,400 تومان

انواع مدل های عطر و ادکلن

دنیای عطر، دنیایی بزرگ و هم مرز با هنر است، دنیایی که عمیق ترین و ژرف ترین احساسات، درونیات و خاطرات ما را فرا می خواند. اگر بخواهیم درباره تاریخچه آن سخن بگوییم باید به دوران مصر باستان بازگردیم. جایی که مصریان هر روز در معابدشان، خدایان خود را با هدایایی معطر همچون گل و عود گرامی می داشتند.

در گذشته از عطر به صورت دود استفاده می شد، یعنی دودی معطر که به هوا بر می خاست و به نوعی ادای احترامی بود نسبت به خدایان و امیدی نسبت به کسب رضایت و لطف آنها. پس از آن به عنوان ماده ای معطر در مراسم و آیین مقدس استفاده می شد. در آن زمان مردم باور داشتند که استفاده از این ماده برای رسیدن به زندگی ابدی و جاودانگی ضروری است.

در گذشته یونانی ها از مقادیر فراوانی عطر برای مراسم، آیین ها و عبادات خود استفاده می کردند. مردمان این سرزمین در مراسم مذهبی و زندگی عادی خود نیز برای حفظ بهداشت فردی و زیبایی استفاده می نمودند. امپراتور روم هم از جمله پادشاهانی بود که بیشترین اهمیت را به آرایش، زیبایی و عطر می داد. این امر در مورد اعراب نیز صدق می کند زیرا دنیای اعراب نیز علاقه ای باورنکردنی به عطر داشتند که تمامی اینها به تداوم استفاده از عطرها کمک کرد.

خرید عطر

طی این قرن ها، عطرها دستخوش تغییرات و تحولات فراوانی شدند، به طوری که در آغاز قرن بیستم میلادی با آغاز و ظهور دوره ای جدید، شاهد افزایش قابل ملاحظه عطرسازی بودیم. نهایتا عطر در این دوره به ابزاری برای آراستگی افراد تبدیل شد که می توانست ظاهری همچون یک گوهر زیبا داشته باشد. گفتنی است که در این دوره به عرضه محصولات، طراحی بطری ها و تبلیغات اهمیت بسیاری داده شد.

ما از طریق روایح می توانیم احساسات خود را بروز دهیم و شخصیت خود را نمایان سازیم. اگرچه خلق رایحه ها امری کاملا فنی و تخصصی است اما به شکل ناخودآگاه احساسات را تحت تاثیر خود قرار می دهند.

غلظت های مختلف عطری

هنگام خرید عطر غلظت آن عامل تعیین کننده ای است. به صورت کلی عطرها از نظر غلظت و نسبت تركیب به آب و الكل به چند دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از: ادو کلن، ادو توالت، ادو پرفیوم، پرفیوم و اکستریت پرفیوم که توضیحات مربوط به آنها به صورت مفصل در مجله یا همان وبلاگ موجود است.

جالب است بدانید که امروزه به اشتباه به عطرهای آقایان ادکلن یا ادوکلن گفته می شود. اگرچه در گذشته از این اصطلاح تركیبی برای اشاره به عطرهای آقایان استفاده می شد، اما در حقیقت ادو کلن به رقیق ترین حالت اطلاق می شود که کنسانتره موجود حداکثر پنج درصد حجم کلی ترکیب عطر را تشکیل می دهد.

خرید عطر

یکی از ویژگی های عطر آن است که رایحه آن به صورت ناخودآگاه خاطراتی را در ذهن ما تداعی می سازد. برای رقم زدن خاطرات شیرین از طریق یک رایحه خاص، قطعا به مشاوره و گرفتن اطلاعات تکمیلی رایحه ها نیاز است. همچنین با توجه به تنوع فراوان روایح موجود در این صنعت پیچیده و بسیار گسترده، پیشنهاد می شود تا برای دستیابی به نتیجه ای مطلوب تر، عطرها را به صورت کاملا آگاهانه و با مشاوره دقیق انتخاب نمایید.

عطر و ادکلن


روش نگهداری

۱-درب بطری را تا زمانی که قصد استفاده آن را ندارید باز نکنید.

۲-در مکان تاریک نگهداری کنید.

۳- در مکان خشک نگهداری کنید.

۴- حمام و یا سرویس بهداشتی مکان مناسبی برای نگهداری نیست.

۵- آن را در جعبه اصلی قرار دهید.

۶- عطر خود را در پایین ترین قفسه قرار دهید تا نور به آن نرسد.

۷-از تکان دادن بطری قبل از مصرف خودداری کنید.

سوالات متداول

  1. فرق عطر و ادکلن چیست؟

عطر همان ادوکلن نیست. در حقیقت ادوکلن یکی از غلظت های عطر است. سایر غلظت ها عبارتند از: اکستریت پرفیوم، پرفیوم، ادوپرفیوم، ادوتوالت و افرش. ادوکلن یا ادکلن تقریبا کمترین غلظت را دارد، به همین دلیل ارزان تر است و ماندگاری کمتری دارد. پس اگر ماندگاری بیشتری می خواهید باید غلظت های دیگر را انتخاب کنید.

  1. ماندگاری عطر به چه عواملی بستگی دارد؟

ماندگاری عطر به عوامل درونی و بیرونی بسیاری بستگی دارد. برخی از عوامل درونی عبارتند از: فشار خون، مصرف قرص یا دارو، میزان رطوبت پوست، میزان تعریق بدن، رنگ پوست. همچنین عوامل بیرونی نیز عبارتند از: شرایط آب و هوایی، نحوه و میزان استفاده، ماهیت ترکیبات، غلظت و غیره.

  1. نحوه صحیح استفاده از عطر چگونه است؟

باید بر روی پوست و در قسمت هایی از بدن که دارای نبض است اسپری نمود. مثلا مچ دست یا گردن یا داخل آرنج یا پشت زانوها قسمت های مناسبی هستند.

  1. آیا باید عطر را با تغییر فصل عوض کرد؟

یکی از موارد مهم، استفاده از عطر مناسب با هر فصل است. در فصول گرم سال بهتر است از رایحه های خنک، دریایی و باطراوت تر استفاده نمود، اما هر چه هوا رو به سردی می رود استفاده از رایحه های گرم و قوی تر توصیه می شود.

  1. چگونه ماندگاری عطر خود را افزایش دهیم؟

یکی از ساده ترین روش هایی که از طریق آن می توان ماندگاری را افزایش داد این است که ابتدا از لوسیون یا مرطوب کننده بدون رایحه برای آبرسانی پوست استفاده نمایید. عطر بر روی پوست خشک ماندگاری زیادی ندارد.

پادکست عطری

برای دانستن همه چیز در موردعطر و ادکلن این پادکست صوتی را بشنوید.

برنامه زمانی موضوعات پادکست:

01:30 معرفی انواع عطرها

16:15 راهنمای انتخاب

21:00 نحوه صحیح عطر زدن

25:50 روش صحیح نگهداری

27:50 تاریخ انقضا

29:10 مراحل عطرسازی

33:30 اطلاعات روی شیشه و لیبل

36:20 تاریخچه

نظرات کاربران

10 دی 1401
نریمان نخعی

نسبت به قیمت مناسب می باشد جهت استفاده روزمره

این محصول را پیشنهاد میدهم
آیا این نظر برای شما کاربردی بود؟
0  
|
0  
10 دی 1401
نریمان نخعی
این محصول را پیشنهاد نمیدهم
آیا این نظر برای شما کاربردی بود؟
0  
|
0  
05 دی 1401
غلامرضا اسکندری
آیا این نظر برای شما کاربردی بود؟
0  
|
0  
04 دی 1401
پگاه فلاحی

خرید بعدیم

این عطر خرید ماه بهمن من خواهد بود.بوی فوقالعاده خوب و شیشه خیلی نازی داره.

این محصول را پیشنهاد میدهم
آیا این نظر برای شما کاربردی بود؟
0  
|
0  
03 دی 1401
سمیرا معمار نژاده

سلام به نظر من با قیمت های فعلی عطر خیلی مناسبی برای روزمره هست

این محصول را پیشنهاد میدهم
آیا این نظر برای شما کاربردی بود؟
0  
|
0